HUOM: infotilaisuus Eirassa opiskelusta järjestetään 17.5. klo 16 etänä.

Kesäopetukseen ilmoittautuminen ja maksut

Ilmoittautuessa tulee huomioida se, oletko opiskellut Eirassa aikaisemmin ja oletko Eiran oma tutkinto- tai aineopiskelija (ilmoittautumisohjeet kohdassa 2) vai opiskeletko päätoimisesti jossakin muussa toisen asteen oppilaitoksessa (ilmoittautumisohjeet kohdassa 1)

Aikataulu

Ilmoittautuminen Eiran omille tutkinto- ja aineopiskelijoille Wilmassa 20.3. - 2.6. ja muissa kouluissa opiskeleville 20.3. - 31.5. Jos myöhästyt näistä, jälki-ilmoittautuminen on mahdollista ehdoilla, jotka löydät sivun lopusta.

Maksut

Eiran omille tutkinto-opiskelijoille tai Eirassa kaksoistutkintoa opiskeleville kesäopetuksesta ei tule mitään ylimääräisiä maksuja.

Eiran omille aineopiskelijoille kesäkuun opetus kuuluu lukuvuoden 22-23 aineopiskelumaksuun ja kesän verkko-opetus sekä abikurssit lukuvuoden 23-24 aineopiskelumaksuun.

Muissa lukioissa tai ammattikouluissa tutkintoa opiskeleville opiskelu on maksullista

Jokaisesta opintojaksosta / kurssista pitää maksaa ilmoittautumismaksu ja sen lisäksi tulee hankkia oppikirja, mikäli se on pakollinen opintojen suorittamiseksi. Maksut koskevat myös oppivelvollisia.

Ilmoittautumismaksut ovat*

 • Kesäkuun opetuksessa sekä elokuun abikursseilla 80 € / opintojakso
 • Verkko-opintojaksoilla maksu 60 € / opintopiste. Maksu vaihtelee opintojaksosta riippuen välillä 60€ - 240€. Opintojaksojen laajuuden voi päätellä siihen kuuluvista moduuleista, joiden laajuus näkyy esim. aikuisten tuntijaosta

Jos toinen koulu / koulutuksenjärjestäjä haluaa maksaa omien opiskelijoiden opiskelun, voidaan laskutuksesta sopia koulujen välisellä oppilaitossopimuksella. Lisätietoja apulaisrehtorilta Teemu Karjalainen 09 4542 2736

* Maksu on sitova ilmoittautumismaksu eli sitä ei palauteta, jos kurssi/opintojakso jää suorittamatta. Esteestä johtuen voit siirtää ilmoittautumisen samalle tai jollekin toiselle lukuvuoden 23-24 kurssille/opintojaksolle toimiston kautta ([email protected]).

Ilmoittautumisohjeet

1) Toisessa koulussa päätoimisesti opiskelevat: ilmoittautuminen 20.3. - 31.5.

Noudata sivun ilmoittaudu aineopiskelijaksi ohjeita ja täytä lomake "Ilmoittaudu aineopiskelijaksi (olet kirjoilla muussa toisen asteen oppilaitoksessa)". Jos sähköinen ilmoittautuminen ei onnistu, voi ilmoittautumisen tehdä Laivurinkadun tai Iso-Roban toimistossa.

Ilmoittautuminen tapahtuu kahdessa vaiheessa: ensimmäisessä vaiheessa ilmoitetaan mahdollisimman täsmällisesti kaikki opinnot, mitä opiskelija haluaa suorittaa kesällä ja toisessa vaiheessa toimisto lähettää opiskelijan sähköpostiin sähköisen lomakkeen ja laskun näistä opinnoista. Vasta laskun maksamisen jälkeen ilmoittautuminen on valmis ja opiskelija lisätään ryhmiin.

Ensimmäisessä vaiheessa lomakkeella tulee ilmoittaa

 • kaikkien opintojaksojen koodit, joihin haluat ilmoittautua
 • opetusmuoto eli onko kyseessä kesäkuun opetus vai verkko-opetus

Valintojen tekemisen jälkeen saat sähköpostiisi uuden linkin ilmoittautumisen loppuunsaattamiseksi sekä laskun maksamiseksi (tässä voi mennä joitakin päiviä). Maksun maksamisen jälkeen uudet opiskelijat saavat sähköpostiin opiskelijakortin, joka sisältää mm. Wilma-tunnuksen Eiran Wilmaan (aikaisemmin Eirassa opiskelleet käyttävät vanhoja Wilma-tunnuksia*). Lisäksi sinut lisätään opiskelijaksi Wilmassa valittuihin ryhmiin. Saat opettajilta tarvittavat tiedot opintojen aloittamiseksi Wilma-viestinä juuri ennen opetuksen alkamista.

Jos haluat myöhemmin täydentää ilmoittautumista uusilla kursseilla tai opintojaksoilla, täytä verkkosivujen lomake uudelleen. Toimisto lisää sinut maksun suorituksen jälkeen opiskelijaksi ryhmiin: opetuksen alettua 5.6. jälkeen aloitusohjeet saa ainoastaan pyytämällä ne itse opettajalta Wilma-viestillä kohdassa "Jälki-ilmoittautuminen" mainituin takarajoin ts opettajat eivät lähetä automaattisesti aloitusohjeita jälki-ilmoittautuneille eli ne pitää itse pyytää.

* Vanhat Eiran Wilma-tunnuksesi toimivat eira.inschool.fi ja voit kirjautua niiden avulla Wilmaan (ohje salasanan nollaamiseen), ongelmatilanteissa ole yhteydessä toimistoon opiskeluoikeuden aktivoimiseksi sähköpostilla [email protected]

2) Eiran omat opiskelijat: ilmoittautuminen 20.3. - 2.6.

Eirassa kirjoilla olevat tutkinto- ja aineopiskelijat ilmoittautuvat itsenäisesti Wilmassa kohdan A mukaisesti.

Jos et ole opiskellut aikaisemmin Eirassa, ilmoittaudu ensin opiskelijaksi kohdan B ohjeilla.

A) Jos olet jo opiskellut Eirassa 

Ilmoittautuminen tapahtuu normaaliin tapaan Wilmassa käyttäen omia tunnuksiasi. Näin valitset kursseja Wilmassa -ohjevideo.

Jos olet unohtanut Wilman salasanasi, tilaa itse uusi. Mikäli Wilma-tunnuksesi ei toimi, olet luultavasti arkistossa joten ota yhteys [email protected] opiskeluoikeuden aktivoimiseksi.

B) Jos et ole vielä Eiran opiskelija

Ilmoittaudu ensin joko Eiran tutkinto- tai aineopiskelijaksi käyttäen sähköisiä lomakkeita.

 1. Mieti oletko tutkinto- vai aineopiskelija
 2. Täytä joko tutkinto-opiskelijan ilmoittautumislomake tai aineopiskelijan lomake. Ennen ilmoittautumista varmista, että sinulla on saatavilla kaikkii ilmoittautumiseen tarvittavat liitteet! (tiedot löytyvät yllä olevista linkeistä)
 3. Saatuasi toimistolta Wilma-tunnukset ilmoittaudu opetukseen Wilman tarjottimesta kuten ohjevideossa neuvotaan.

Uuden opiskelijan aineopiskelumaksu kattaa myös seuraavan lukuvuoden opiskelun eli kaiken kesäopetuksen lisäksi myös tulevan lukuvuoden opetukseen osallistumisen. 

Jälki-ilmoittautuminen

Virallisen ilmoittautumisajan loputtua on vielä ehtojen täyttyessä mahdollista jälki-ilmoittautua kesäopetukseen. Jälki-ilmoittautuminen on tarkoitettu ensisijaisesti kesän verkko-opetukseen, mutta myös kesäkuun etäopetukseen voi ehtiä mukaan.

Ohje

Jälki-ilmoittautuminen onnistuu opiskelijalajeittain alla olevaa aikaataulua noudattaen seuraavasti

 1. Eiran omat tutkinto- ja aineopiskelijat laittavat Wilma-viestin opettajalle
 2. Muiden koulujen opiskelijat ilmoittautuvat ensin toimistolle Eiran opiskelijaksi, maksavat laskun ja Wilma-tunnukset saatuaan laittavat itse opettajalle Wilma-viestin (opettajat näet tarjottimesta)
  • Huomaa, että etänä sähköisesti tehty ilmoittautumisen käsittely ja Wilma-tunnusten saapuminen voi kestää jopa 3 työpäivää eli prosessi on aloitettava hyvissä ajoin ennen viimeistä takarajaa

Opettaja lähettää paluupostina linkin kurssin Moodle-ryhmään ja / tai etäoppitunneille liittymiseksi.

Aikataulu

Huom: uusien opiskelijoiden tulee rekisteröityä Eiran opiskelijoiksi riittävän ajoissa ennen näitä takarajoja, jotta Wilma-viestin saa liikkeelle riittävän ajoissa opettajalle. Etänä tehty ilmoittautuminen pyritään käsittelemään viimeistään 3 työpäivän kuluttua ilmoittautumisen jättämisestä.

Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista lähettämällä Wilma-viesti opettajalle

 • Kesän verkkokursseille TO 15.6. asti (työaikana)
 • Kesäkuun etäopetukseen osallistuville viimeistään TI 6.6. ennen klo 15, jotta opettaja ehtii lähettää ohjeet ennen keskiviikon tunnin alkamista
  • Opiskelu tulee aloittaa viimeistään KE 7.6. oppitunnilla jolloin sallitut 2 poissaoloa on tullut täyteen