Yleistä

Arvosanat eivät siirry automaattisesti koulujen välillä. Opiskelija siirtää itse Eirassa tehdyt suoritukset omaan kouluunsa. Hyväksilukujen käytännöt on hyvä varmistaa omasta koulusta, mutta aikuislukion opinnot vastaavat sisällöiltään nuorisolukion opintoja. Numerointi on sama paitsi HI02 ja HI03 osalta. Aikuislukion opetussuunnitelman löydät osoitteesta eira.fi/lops.

Vain hyväksytysti suoritetut opinnot (arvosanat 5-10) voidaan yleensä siirtää koulusta toiseen eli hyläytyt (arvosana 4) tai keskeneräiset (O-merkintä) eivät yleensä siirry.

Opintojen loppumisen jälkeen arvosanat tulevat näkyviin Eiran Wilmaan. Tämän jälkeen ne siirtyvät myös Opintopolkuun. Maksujen suoritus tarkistetaan ennen arvioinnin toimeenpanemista. Mikäli maksua ei ole suoritettu, arvosana ei tule näkyviin.

Kesäkuun lähi- ja hybridiopetuksen arvosanat pyritään saamaan näkyviin KE 21.6. jälkeen ja verkko-opetuksen viimeistään 30.8. jälkeen mutta mahdollisesti jo aikaisemmin.

Arvosanojen siirtäminen omaan kouluun

  1. Arvosanat siirretään omaan kouluun ensisijaisesti käyttäen Oma opintopolku -palvelua
  2. Mikäli tämän palvelun käytössä on ongelmia, voi suoritustodistuksen tilata myös toimistolta sähköpostilla [email protected]